Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Kiến trúc máy tính
Kỹ thuật lập trình
Nguyên lý mạch tích hợp
Lý thuyết thông tin
Vi xử lý máy vi tính
Trí tuệ nhân tạo
Hệ cơ sở dữ liệu

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn