Nguồn lực thông tin

LOẠI HÌNH

SỐ LƯỢNG

I. TÀI LIỆU BẢN IN

NHAN ĐỀ

BẢN

1.1 Sách

26.026 73.180

1.2 Tạp chí chuyên ngành

251 251

1.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật

2.372 2.705

1.4 Báo cáo khoa học/ đề tài nghiên cứu

2.651 3.554

1.5 Luận án Tiến sĩ 

530 530

1.6 Luận văn Thạc sĩ 

11.083 11.083

1.7 Khóa luận Thạc sĩ 

458

458

II. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

NHAN ĐỀ

2.1 Cơ sở dữ liệu nước ngoài

13 CSDL

2.2 Cơ sở dữ liệu trong nước 

9 CSDL

2.3 Sách điện tử

19.964

2.4 Tạp chí điện tử

29.444

2.5 Luận văn - luận án

102.502

2.6 Khóa học, tài liệu đa phương tiện

11.052.192

Nguồn: https://www.vnulib.edu.vn/index.php/tai-lieu-dien-tu

                                                                                                                                            

Nguồn lực thông tin

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn