Nguồn lực thông tin

LOẠI HÌNH

SỐ LƯỢNG

I. TÀI LIỆU BẢN IN

NHAN ĐỀ

BẢN

1.1 Sách

17.806

70.064

1.2 Tạp chí chuyên ngành

149

2.776

1.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật

2.360 2.468

1.4 Báo cáo khoa học 

2.523 3.117

1.5 Luận án Tiến sĩ (kèm CD)

510

510

1.6 Luận văn Thạc sĩ (kèm CD)

11.400

11.400

1.7 Khóa luận (kèm CD)

499

499

II. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

NHAN ĐỀ

BẢN

2.1 Bài giảng điện tử 

33

165 CD

2.2 Ebook

3.204 tên/file

2.3 Tạp chí điện tử

657 tên

2.4 CSDL trực tuyến (online)

 

- Dùng chung 23 CSDL online với Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (cập nhật 10/03/2022)

2.5 CSDL offline:
- Tạp chí Science Direct (2003-2013)
- Tạp chí IEEE, willson,...


287 nhan đề
303 nhan đề

2.6 CSDL phát minh sáng chế

14.195 (64 CD)

2.7 CD-ROM

24.737 (trong đó có 47 DVD)

                                                                                                                                               Cập nhật  đến T.03/2022

Nguồn lực thông tin

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn