Hỗ trợ tân thạc sĩ, tiến sĩ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THƯ VIỆN

                  Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

 

                               TP. HCM, ngày    tháng    năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

 

Nhằm giúp Nghiên cứu sinh/ Học viên cao học nhanh chóng hoàn tất thủ tục nộp lưu chiểu luận văn, luận án theo đúng quy định, Thư viện có thực hiện các dịch vụ in, làm CD luận văn, luận án. Vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Tham khảo, ĐT: 38647256 - 5419 để được đáp ứng yêu cầu.

       
        Trân trọng thông báo.

                                                                                                  

                                                                                                           THƯ VIỆN

Hỗ trợ tân thạc sĩ, tiến sĩ

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn