Hỗ trợ tân Thạc sĩ, Tiến sĩ

Nhằm giúp Nghiên cứu sinh/ Học viên cao học nhanh chóng hoàn tất thủ tục nộp lưu chiểu, Thư viện có tư vấn, hỗ trợ kiểm tra định dạng luận văn, luận án theo đúng quy định trước khi in ấn và ghi CD-Rom.
1. Nội dung
 Luận án:
Phần một: Trình bày theo biểu mẫu https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tien-si/dao-tao/bieu-mau/item/2137-huong-dan-trinh-bay-luan-an-tien-si của Phòng đào tạo Sau đại học.
Phần hai: Tập hợp các tài liệu của phiên họp bảo vệ đánh giá luận án cấp trường được đóng vào phần cuối của luận án. Tóm tắt luận án trình bày theo biểu mẫu https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tien-si/dao-tao/bieu-mau/item/2136-huong-dan-trinh-bay-tom-tat-luan-an-tien-si của Phòng đào tạo Sau đại học.

 Luận văn:
Trình bày theo https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/hoc-vu/bieu-mau/item/75-bieu-mau-10-mau-trinh-bay-lv của Phòng đào tạo Sau đại học. Sau khi bảo vệ, nội dung phải được chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét của Hội đồng (nếu có) và được Cán bộ hướng dẫn; Hội đồng bảo vệ; Ban chủ nhiệm khoa trực tiếp ký xác nhận thông qua nội dung.
Học viên/Nghiên cứu sinh phải ký trong lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình.

2. Hình thức
Bản in luận văn, luận án được in trên một mặt tờ A4, đóng bìa cứng mạ nhũ vàng (không nhận bìa in vi tính). Tóm tắt luận án đóng kim khổ A5, in 2 mặt kể cả bìa.
 Đĩa CD-Rom:
Luận văn: Toàn bộ nội dung luận văn chứa trong 1 file.pdf, kèm theo các file chương trình,file tính toán...(nếu có yêu cầu từ Khoa, Cán bộ hướng dẫn,...).
Các yêu cầu về số lượng, chất lượng, mẫu nhãn đĩa,hộp kép chứa CD-Rom,...được quy định cụ thể tại https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/hoc-vu/bieu-mau/item/77-bieu-mau-12-quy-dinh-nop-lv-va-mau-trinh-bay-nhan-dia-cd-luu-lv của Phòng đào tạo Sau đại học.

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Tham khảo theo số điện thoại: 03864 7256 (5419)

Hỗ trợ tân Thạc sĩ, Tiến sĩ

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn