Lý thuyết thông tin

Giá:
18,000 đ

Tác giả: Hồ Văn Quân
Năm xuất bản: 2008
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất

Số lượng

Tài liệu này được biên soạn theo đề cương môn học “Lý thuyết thông tin” - Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, chủ yếu trình bày lý thuyết thông tin theo quan điểm kỹ thuật, ngoài ra tài liệu cũng nêu ra một số khía cạnh của thông tin mà có thể áp dụng vào các lĩnh vực khác.

MỤC LỤC

Bài 1  Giới thiệu
Bài 2  Một số khái niệm cơ bản
Bài 3  Chuẩn bị toán học
Bài 4  Lượng tin
Bài 5  Entropy
Bài 6  Mã hiệu
Bài 7  Mã hóa tối ưu nguồn rời rạc không nhớ
Bài 8  Mã hóa nguồn phổ quát
Bài 9  Kênh rời rạc không nhớ, lượng tin tương hỗ
Bài 10  Mã hóa chống nhiễu, định lý kênh
Bài 11  Cơ sở toán học của mã hóa chống nhiễu  
Bài 12  Mã khối tuyến tính
Bài 13  Mã vòng  
Bài 14  Giới thiệu về mật mã hóa
Bài 15  Chuẩn mật mã dữ liệu – DES
Bài 16  Hệ mã khóa công khai RSA
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn