Kỹ thuật lập trình

Giá:
155,000 đ

Tác giả: Nguyễn Trung Trực 
Năm xuất bản: 2018
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-6284-4

Số lượng

Quyển sách Kỹ thuật lập trình trình bày các kiểu lập trình: lập trình goto (goto programming), lập trình có cấu trúc (structured programming) và lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming).

MỤC LỤC

Chương 1  Máy tính - phương pháp luận lập trình
Chương 2  Các thành phần căn bản của chương trình
Chương 3  Cấu trúc điều khiển
Chương 4  Chuỗi ký tự - Mảng - Bản ghi
Chương 5  Hàm - Đệ quy
Chương 6  Con trỏ
Chương 7  Cấu trúc - Lớp - Tính đóng gói
Chương 8  Tính thừa kế - Tính đa hình
Phụ lục A  Các hàm xử lý chuỗi ký tự của C++
Phụ lục B  Các thuộc tính và các phương thức xử lý chuỗi ký tự của C#
Phụ lục C Các hàm toán học của C++
Phụ lục D Các phương thức toán học của C#

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn