V/v thay đổi quy trình cấp tài khoản sử dụng Thư viện

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2023

 

THÔNG BÁO
V/v thay đổi quy trình cấp tài khoản sử dụng Thư viện

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình đăng ký sử dụng Thư viện. Từ năm học 2023 - 2024, Thư viện sẽ thay đổi quy trình đăng ký và cấp tài khoản sử dụng cho sinh viên.

 

I.     Đối tượng áp dụng: Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM chưa có tài khoản sử dụng Thư viện.

 

II.   Mục tiêu: Giúp sinh viên thuận tiện và chủ động hơn trong việc đăng ký tài khoản sử dụng Thư viện. Từ đó, có thể tiếp cận được với nguồn tài liệu có tại Thư viện Trường và các Thư viện trong Hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 

III.   Quy trình thực hiện:

 
Bước 1:  Xem tài liệu hướng dẫn tại mục “ĐĂNG KÝ THƯ VIỆN” trên website Thư viện :
https://lib.hcmut.edu.vn/huong-dan-su-dung-thu-vien-521/ hoặc quét mã QR-Code 


Bước 2: Thực hiện Bài kiểm tra trực tuyến để đủ điều kiện được cấp tài khoản Thư viện Quét mã QR-Code 

Bước 3: Thư viện kiểm tra kết quả thông báo đến sinh viên khi tài khoản được kích hoạt.

V/v thay đổi quy trình cấp tài khoản sử dụng Thư viện

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn