Bảo vệ tính riêng tư cho các dịch vụ dựa trên vị trí

Giá:
39,000 đ

Tác giả: Đặng Trần Khánh (Chủ biên); Phan Trọng Nhân
Năm xuất bản: 2016
ISBN: 978-604-73-4009-5

Số lượng

Quyển sách, “Bảo vệ tính riêng tư cho các dịch vụ dựa trên vị trí” có thể được sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho các môn học có nội dung liên quan đến dịch vụ dựa trên vị trí và bài toán bảo vệ tính riêng tư tại các cơ sở đào tạo, cũng như là nguồn tài liệu tham khảo cho các hướng nghiên cứu chuyên sâu vào bài toán bảo vệ tính riêng tư cho các dịch vụ dựa trên vị trí. 

MỤC LỤC

Phần I  Dịch vụ dựa trên vị trí và vấn đề bảo vệ tính riêng tư
Chương 1 Dịch vụ và ứng dụng dựa trên vị trí
Chương 2  Bài toán bảo vệ tính riêng tư cho các dịch vụ dựa trên vị trí
Phần II  Kiến trúc và các kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư 
Chương 3  Những tiếp cận ban đầu cho việc bảo vệ tính riêng tư
Chương 4 Kiến trúc hệ thống và những kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư cơ bản
Chương 5  Những kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư nâng cao
Phần III  Những giải pháp và kỹ thuật mới cho vấn đề bảo vệ tính riêng tư 
Chương 6 Bảo vệ tính riêng tư ở mức ứng dụng
Chương 7 Bảo vệ tính riêng tư ở mức cơ sở dữ liệu
Chương 8 Bảo vệ tính riêng tư ở mức xuất bản dữ liệu 
Phần IV Bài toán tổng quát và những hướng nghiên cứu mở 
Chương 9 Bảo vệ tính riêng tư dựa trên ngữ cảnh 
Chương 10  Tổng kết và những hướng nghiên cứu mở
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn