Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí

Giá:
116,000 đ

Tác giả: Hoàng Văn Quý - Trần Văn Xuân (Đồng chủ biên)
Hoàng Đình Tiến - Trần Đức Lân - Nguyễn Xuân Khá - Trương Quốc Thanh - Nguyễn Tuấn
Năm xuất bản: 2023
ISBN: 978-604-73-9835-5

Số lượng

Cuốn sách “Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí” không thể đề cập đến mọi khía cạnh liên quan đến đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí mà chỉ giới thiệu về quan điểm, kiến thức và kinh nghiệm thực tế để người đọc tham khảo. Nội dung của cuốn sách bao gồm: khái niệm về hệ thống dầu khí; phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí; các phương pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng dầu khí và tài nguyên, trữ lượng dầu khí phi truyền thống. Riêng nội dung về dầu khí phi truyền thống, chúng tôi chỉ đề cập đến mỏ dầu khí trong đá móng magma nứt nẻ - hang hốc và dầu khí trong đá phiến sét. 

MỤC LỤC

Lời nói đầu  
Chữ viết tắt và ký hiệu  
Chương 1 Hệ thống dầu khí 
Chương 2 Tài nguyên, trữ lượng dầu khí và hệ thống phân cấp
Chương 3 Các phương pháp đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí 
Chương 4 Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí phi truyền thống  
Danh mục hình 
Danh mục bảng 
Tài liệu tham khảo
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn