Địa chất thủy văn các bồn chứa dầu khí

Giá:
24,000 đ

Tác giả: Phan Thị San Hà - Lê Minh Sơn
Năm xuất bản: Tái bản lần thứ nhất, năm 2008

Số lượng

Hiểu biết về “ĐỊA CHẤT THỦY VĂN CÁC BỒN CHỨA DẦU KHÍ” rất cần thiết đối với các chuyên gia khai thác dầu khí. Điều kiện địa chất thủy văn có ý nghĩa quyết định trong sự hình thành và bảo tồn những tích tụ dầu và khí; nghiên cứu điều kiện địa chất thủy văn đóng vai trò quan trọng hàng đầu khi tìm kiếm, thăm dò và khai thác những mỏ khoáng sản này. Hầu hết các thông tin về địa chất thủy văn, các tầng sâu vỏ trầm tích của trái đất có được hiện nay là nhờ công tác khoan thăm dò và khai thác dầu khí. Phần chủ yếu nước nhiệt, nước công nghiệp, nước khoáng hóa, nước muối và một phần đáng kể nước khoáng chữa bệnh, trong đó có cả nước nhạt có liên quan đến những tầng sâu này. Bởi vậy, “ĐỊA CHẤT THỦY VĂN CÁC BỒN CHỨA DẦU KHÍ” quyết định điều kiện tìm kiếm, thăm dò, khai thác và bảo vệ nhiều dạng nước và dung dịch muối quý giá.

MỤC LỤC

Chương 1  Tương quan giữa bồn chứa dầu khí với bồn địa chất thủy văn và các hệ thống thủy động lực 
Chương 2  Sự hình thành dung dịch nước trong bồn chứa dầu khí
Chương 3  Tính phân đới địa chất thủy văn bồn chứa dầu khí 
Chương 4  Vật chất hữu cơ và vi nguyên tố trong nước dưới đất các bồn dầu khí 
Chương 5  Vai trò điều kiện địa chất thủy văn trong hình thành và phá hủy tích tụ dầu khí
Chương 6  Dung dịch nước trong bồn dầu khí như khoáng sản
Chương 7 Phương diện địa chất thủy văn của hoạt động kỹ thuật trong bồn chứa dầu khí
Chương 8  Phương pháp nghiên cứu địa chất thủy văn các bồn chứa dầu khí
Chương 9  Địa chất thủy văn các bồn chứa dầu khí ở các phiến cổ
Chương 10 Bồn chứa dầu khí các phiến trẻ và miền uốn nếp paleozoi
Chương 11 Địa chất thủy văn các bồn dầu khí miền uốn nếp trẻ
Chương 12  Địa chất thủy văn các bồn chứa dầu khí thuộc miền thềm lục địa
Chương 13  Một số nét về địa chất thủy văn dầu khí Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn