Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

Địa hóa dầu khí
Địa kỹ thuật
Địa vật lý giếng khoan
Ổn định công trình
Địa chất cơ sở
Địa chất môi trường
Thạch học

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn