Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm, thăm dò, theo dõi mỏ

Giá:
63,000 đ

Tác giả: Hoàng Đình Tiến 
Năm xuất bản: Tái bản lần thứ hai, năm 2012

Số lượng

Ngày nay, các mỏ dầu khí gần mặt đất hầu như không còn nữa, vì vậy, việc tìm kiếm dầu khí càng trở nên khó khăn hơn và phải tiến hành khoan rất sâu dưới những điều kiện địa chất phức tạp. Do đó, con người đã cải tiến và phát triển nhiều công cụ mới giúp khoan sâu vào lòng đất để phát hiện và khai thác dầu khí. Việc tổng hợp tài liệu, đưa ra các cơ sở nghiên cứu khoa học, lý luận mang tính quy luật về nguồn gốc sinh thành, di cư và tích lũy hydrocacbon, các đới tích lũy và quy luật phân bố dầu khí (địa chấn, trọng lực, địa hóa và địa chất) nhằm tìm ra các loại bẫy chứa có triển vọng.
Vì vậy, “ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM, THĂM DÒ, THEO DÕI MỎ” là một trong các môn chuyên ngành rất quan trọng để hiểu rõ bản chất của dầu, khí và sự phân bố trong không gian của chúng. Nắm vững lý thuyết về địa chất dầu khí sẽ giúp nhà địa chất tiến hành công tác tìm kiếm thăm dò có hiệu quả hơn.

MỤC LỤC

Chương 1  Nguồn gốc dầu khí
Chương 2  Tính chất hóa lý của dầu khí 
Chương 3   Đá mẹ và các quá trình sinh dầu
Chương 4  Đặc điểm địa hóa các sản phẩm biến đổi của vật liệu hữu cơ
Chương 5  Quan hệ kiến tạo với các bể trầm tích chứa dầu khí 
Chương 6  Di cư hydrocacbon
Chương 7  Sự hình thành các tích lũy dầu khí
Chương 8  Đá chứa và chắn dầu khí 
Chương 9  Quy luật phân bố các tích tụ dầu khí
Chương 10  Phân vùng triển vọng dầu khí
Chương 11  Các phương pháp tìm kiếm, thăm dò và theo dõi mỏ  

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn