Địa chất kiến trúc, đo vẽ bản đồ địa chất và một số vấn đề cơ bản của địa kiến tạo

Giá:
54,000 đ

Tác giả: La Thị Chích - Phạm Huy Long
Năm xuất bản: 2011
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-0095-2

Số lượng

Địa chất kiến trúc, đo vẽ bản đồ địa chất và một số vấn đề cơ bản của địa chất kiến tạo được biên soạn theo chương trình giảng dạy đại học và sau đại học cho sinh viên và học viên Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí.

MỤC LỤC

Phần một  Những vấn đề chung về địa chất kiến trúc
Chương 1  Mở đầu
Chương 2  Biến dạng của đá
Chương 3  Kiến trúc phân lớp
Chương 4  Không chỉnh hợp
Phần hai  Dạng nằm của các đá
Chương 5  Dạng nằm ngang
Chương 6  Dạng nằm nghiêng
Chương 7  Dạng nằm nếp uốn
Chương 8  Khe nứt và đứt gẫy
Chương 9  Một số dạng nằm  đặc biệt của đá  trầm tích
Chương 10  Dạng nằm của đá macma
Chương 11  Dạng nằm của  đá biến chất
Phần ba  Một số vấn đề cơ bản của địa kiến tạo
Chương 12  Những vấn đề chung
Chương 13  Các giả thuyết chính của địa kiến tạo
Chương 14  Quá trình kiến tạo hiện nay  theo thuyết kiến tạo mảng thạch quyển
Chương 15  Các đơn vị kiến trúc chính của thạch quyển và sơ lược lịch sử hình thành chúng
Chương 16  Bản đồ kiến tạo
Phần bốn  Tổ chức công tác đo vẽ bản đồ địa chất
Chương 17  Khái niệm chung về bản đồ địa chất
Chương 18  Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất
Chương 19  Các giai đoạn đo vẽ bản đồ địa chất

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn