Địa hóa dầu khí

Giá:
38,000 đ

Tác giả: Hoàng Đình Tiến - Nguyễn Việt Kỳ 
Năm xuất bản: 2012
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai

Số lượng

ĐỊA HÓA DẦU KHÍ là một trong các phương pháp quan trọng nhằm giải quyết các nhiệm vụ của địa chất dầu khí. Nó cho phép nghiên cứu điều kiện tích lũy vật liệu hữu cơ, độ trưởng thành của chúng để sinh ra dầu khí, quy luật hình thành các tích lũy dầu khí trong vỏ trái đất. Trên cơ sở các tính chất lý hóa và đặc biệt các dấu tích sinh vật của dầu khí, có thể tìm được mối quan hệ giữa đá mẹ và dầu khí, giữa dầu với dầu, xác định các tích lũy nguyên sinh hay thứ sinh. Điều quan trọng là địa hóa dầu khí giúp cho chúng ta hiểu được bản chất và điều kiện tích lũy vật liệu hữu cơ, điều kiện chuyển hóa chúng sang dầu khí và quy luật phân bố các mỏ dầu khí, từ đó công tác tìm kiếm thăm dò có hiệu quả hơn. Đồng thời để có giáo trình giới thiệu các kiến thức cơ bản cho sinh viên và những người có quan tâm tới dầu khí, cuốn ĐỊA HÓA DẦU KHÍ lần đầu tiên được ra đời với bạn đọc.

MỤC LỤC

Chương 1  Những vấn đề chung
Chương 2  Nguồn gốc dầu khí
Chương 3  Tính chất hóa lý của dầu khí
Chương 4  Địa hóa đá mẹ
Chương 5  Địa hóa dầu, condensat, khí, bitum và đồng vị
Chương 6  Các phương pháp địa hóa tìm kiếm dầu khí     
Chương 7  Địa hóa môi trường
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn