Aerogel tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng trong hấp phụ, quang xúc tác, lưu trữ năng lượng (Chuyên khảo)

Giá:
68,000 đ

Tác giả: Mai Thanh Phong - Nguyễn Hữu Hiếu (Đồng chủ biên)
Năm xuất bản: 2023
ISBN: 978-604-73-9694-8

Số lượng

Quyển sách chuyên khảo này được biên soạn dựa trên những công trình đã nghiên cứu và công bố của nhóm tác giả cũng như từ các nhà khoa học trên thế giới về vật liệu aerogel có nguồn gốc cacbon (graphene, graphene oxit), sinh khối (vỏ dưa, xơ dừa, lục bình, bã trà, vỏ dừa nước, thân chuối) và nhựa tái chế (recycled polyetylene terephthalate (rPET)), túi nhựa (plastic bags (PB)). Theo đó, phương pháp tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của các loại vật liệu aerogel này trong hấp phụ, quang xúc tác và lưu trữ năng lượng sẽ được trình bày chi tiết.

Mục lục

Lời giới thiệu
Danh mục từ viết tắt
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Vật liệu composite trên cơ sở graphene aerogel ứng dụng trong hấp phụ
Chương 3: Vật liệu composite trên cơ sở graphene aerogel ứng dụng trong quang xúc tác
Chương 4: Vật liệu cacbon aerogel từ sinh khối ứng dụng trong hấp phụ và lưu trữ năng lượng
Chương 5: Aerogel từ nhựa tái chế ứng dụng trong hấp phụ
Chương 6: Những ứng dụng tiềm năng khác của vật liệu aerogel
Tổng kết
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn