Vật liệu học

Giá:
42,000 đ

Tác giả: Nguyễn Đình Phổ
Năm xuất bản: 2016
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-3867-2

Số lượng

Trong thực tế sản xuất và đời sống, vật liệu là vấn đề quan trọng mà loài người rất quan tâm. Từ xưa con người đã biết sử dụng vật liệu tự nhiên và dần dần sử dụng vật liệu nhân tạo để chế tạo công cụ sản xuất phục vụ cho đời sống con người. Ngày nay nghiên cứu, sản xuất vật liệu đã trở nên vô cùng cấp thiết và hàng năm hàng trăm vật liệu mới ra đời nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống con người. Do yêu cầu sử dụng vật liệu nên phải thay đổi tính chất (cơ, hóa, lý học) cho phù hợp với sử dụng. Muốn thay đổi tính chất, thông thường cần thay đổi cấu trúc sự biến tính vật liệu. Do vậy môn học này đề cập đến vấn đề cơ bản về cấu trúc, sự quan hệ giữa cấu trúc và tính chất phổ biến của vật liệu. Vấn đề vật liệu là vấn đề có tính chất rộng lớn, môn học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vật liệu hay “Đại cương về vật liệu” bao gồm ba nội dung cơ bản: Cấu trúc, tính chất và ứng dụng. Các loại vật liệu như kim loại và hợp kim, vật liệu vô cơ - Silicat, vật liệu hữu cơ là những minh họa cho cấu trúc và tính chất chung của vật liệu.

MỤC LỤC

Phần I  Cấu trúc vật liệu
Chương 1  Đại cương về tinh thể học
Chương 2  Cấu trúc vật liệu vô cơ
Chương 3  Cấu trúc vật liệu hữu cơ
Phần II  Tính chất vật liệu
Chương 4  Tính chất điện học của vật liệu
Chương 5  Tính chất từ và quang  
Chương 6  Tính chất nhiệt của vật liệu
Chương 7  Tính chất cơ học của vật liệu
Phần III  Sử dụng vật liệu
Chương 8  Độ bền hóa của vật liệu
Chương 9  Ứng dụng vật liệu
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn