Tạp chí Giao thông Vận tải

Tạp chí Giao thông Vận tải là cơ quan truyền thông của Bộ Giao thông Vận tải với các ấn phẩm được xuất bản hàng tháng ở dạng in và trực tuyến.

Tạp chí tập trung vào các nội dung:

- Thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học, công nghệ, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành giao thông vận tải.

- Công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, thành tựu, hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và an toàn giao thông.

- Phản ánh và hướng dẫn dư luận trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành giao thông vận tải; là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất các ấn phẩm.

Tạp chí điện tử Giao thông Vận tải là cơ sở dữ liệu mở, đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo liên quan đến ngành Giao thông Vận tải.

Truy cập tạp chí:

http://www.tapchigiaothong.vn/tap-chi-giay-gtvt/

Tạp chí Giao thông Vận tải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn