Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên (STDJNS) (2588-106X) là Tạp chí thành viên của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (STDJ).

STDJNS là tạp chí khoa học đa ngành gồm tất cả lĩnh vực của khoa học tự nhiên, như: toán học, khoa học máy tính, khoa học hóa học, vật lý, sinh học, môi trường, công nghệ thông tin… Mỗi năm, STDJNS xuất bản 4 số và 1 tuyển tập. STDJNS là cơ sở dữ liệu tạp chí mở, cung cấp trực tuyến toàn văn miễn phí các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên của các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Truy cập STDJNS:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn