Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (P-ISSN 1859-3585 và E-ISSN 2615-9619) là cơ sở dữ liệu mở, đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo ở nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.

Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo của cán bộ, giảng viên, sinh viên ở trong và ngoài trường; thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Tạp chí xuất bản 2 tháng / kỳ, ở 2 ngôn ngữ Anh và Việt.

Truy cập tạp chí:

https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn