Bộ sưu tập thư mục chuyên đề

 Kỹ thuật Robot 
Thư mục chuyên đề “Kỹ thuật Robot” ( Robot technology) “ nhằm giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu liên quan đến lĩnh vực “Điều khiển tự động- Tự động hóa”. Bao gồm : sách, báo cáo khoa học, bài báo khoa học, luận văn Thạc sĩ, sách điện tử, Website
 Công nghệ chế biến và bảo quản rau quả 
Thư mục chuyên đề “Công nghệ chế biến và bảo quản rau quả” (Fruit and vegetable processing and preservation technology) giới thiệu những tài liệu liên quan đến lĩnh vực “Khoa học và Công nghệ thực phẩm”. Gồm có: sách, bài báo-báo cáo khoa học, luận 
 Vi sinh vật và enzym trong công nghệ thực phẩm 
Thư mục chuyên đề “Vi sinh vật và enzym trong công nghệ thực phẩm” (Microorganism and enzyme in food technology). giới thiệu những tài liệu liên quan đến lĩnh vực “Khoa học và công nghệ thực phẩm”. Bao gồm: sách, bài báo, luận văn, tiêu chuẩn, website.
 Thư mục cá nhân PGS,TSKH Trần Đức Ba 
Thư mục tài liệu cá nhân của PGS,TSKH Trần Đức Ba. Khoa hóa. Bộ môn: Máy thiết bị-Chuyên môn: Kỹ nghệ lạnh. Bao gồm các loại tài liệu: sách, bài báo-báo cáo khoa học, luận văn, sáng chế.
 Công nghệ xử lý nước thải 
Thư mục chuyên đề “Công nghệ xử lý nước thải” (Wastewater Treatment Technology) nhằm giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu liên quan đến lĩnh vực “Công nghệ môi trường”. Bao gồm: sách, báo cáo khoa học, bài báo khoa học, luận văn Thạc sĩ, sách điện tử, Website
 Kỹ thuật xử lý nước thải 
Thư mục chuyên đề “Kỹ thuật xử lý nước thải” ( Wastewater Treatment Engineering) nhằm giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu liên quan đến lĩnh vực “Công nghệ môi trường”. Bao gồm: sách, báo cáo khoa học, bài báo khoa học, luận văn Thạc sĩ, sách điện tử, Website
 Điện tử công suất  
Thư mục chuyên đề “Điện tử công suất” (Power electronic) nhằm giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu liên quan đến lĩnh vực “Điện tử công suất”. Bao gồm: sách, báo cáo khoa học, bài báo khoa học, luận văn Thạc sĩ, sách điện tử, Website

Bộ sưu tập thư mục chuyên đề

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn