Robot một bánh

Luận văn Thạc sĩ “Điều khiển trượt Robot một bánh”.

Tác giả: Tôn Thế Cường.

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá.

Năm bảo vệ: 2019.

- Robot banh, phương trình Euler - Lagrange và phi tuyến của robot, tuyến tính hoá, xe một bánh.

- Bộ điều khiển (toàn phương tuyến tính LQR, chế độ trượt), điều khiển trượt cơ bản và trượt phân cấp, xây dựng thuật toán điều khiển.

- Mô hình không gian trạng thái tuyến tính của robot, độ lợi điều khiển, trượt phân cấp cho mô hình ballbot, thực nghiệm mô hình robot một bánh.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] T. T. Cường, “Điều khiển trượt Robot một bánh”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Chi tiết xem tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=71&ID=30556

Robot một bánh

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn