Mô hình mô phỏng máy biến áp lực

Luận văn Thạc sĩ “Ứng dụng các giải pháp mô hình mô phỏng máy biến áp lực”.

Tác giả: Ngô Văn Hiền

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Năm bảo vệ: 2019

Nghiên cứu về phương pháp đáp ứng tần số, ứng dụng các giải pháp mô hình mô phỏng máy biến áp lực:

- Giới thiệu các kỹ thuật chẩn đoán và phương pháp phân tích đáp ứng tần số;

- Xác định thông số điện máy biến áp lực dựa vào mô hình thông số tập trung;

- Áp dụng phương pháp không gian trạng thái xây dựng mô hình thông số phân bố mô phỏng đáp ứng tần số máy biến áp lực.

Luận văn còn đề cập đến phương pháp khử từ dư, hiện tượng từ dư trong một MBA 500kV, mô hình điện thông số tập trung của máy biến áp lực 3 pha 2 cuộn dây.

Trích dẫn theo IEEE:

Ngô Văn Hiền, “Ứng dụng các giải pháp mô hình mô phỏng máy biến áp lực”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=1&ID=30127

Mô hình mô phỏng máy biến áp lực

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn