Động lực học kết cấu tấm nổi

Luận văn Thạc sĩ “Ứng xử động lực học kết cấu tấm nổi dưới ảnh hưởng của hệ nhiều bậc tự do di động”.

Tác giả: Phan Nhật Tân

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Năm bảo vệ: 2019

- Phân tích ứng xử động lực học của kết cấu tấm nổi dưới ảnh hưởng của hệ nhiều bậc tự do di động sử dụng phương pháp kết hợp giữa phần tử chuyển động MEM (Moving Element Method) và phần tử biên BEM (Boundary Element Method).

 

- Phát triển phương pháp MEM, các phần tử tấm sẽ được xem như di chuyển và tải trọng có thể được xem là đứng yên so với tấm. Điều này hoàn toàn ngược lại với phương pháp phần tử hữu hạn FEM truyền thống và thể hiện chính xác hơn ứng xử kết cấu tấm bằng phương pháp phần tử chuyển động MEM.

- Trình bày cách thiết lập các ma trận khối lượng, ma trận độ cứng và ma trận cản cho hệ nhiều bậc tự do và kết cấu tấm nổi.

- Khảo sát ảnh hưởng sự tương tác giữa kết cấu tấm nổi và nước, đây là một trong những yếu tố quan trọng đến sự vận hành an toàn của mặt đường thông qua phương pháp phần tử biên BEM.

- Triển khai các kết quả phân tích số nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của những yếu tố quan trọng đến ứng xử của kết cấu tấm nổi, hệ nhiều bậc tự do như vận tốc, khối lượng, độ cứng và hệ số cản của thân xe, giá chuyển hướng, bánh xe, chiều dày tấm…

Trích dẫn theo IEEE:

Phan Nhật Tân, “Ứng xử động lực học kết cấu tấm nổi dưới ảnh hưởng của hệ nhiều bậc tự do di động”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=0&ID=30535

Động lực học kết cấu tấm nổi

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn