Sửa chữa, bảo trì đường dây trung thế đang vận hành

Luận văn Thạc sĩ “Phân tích hiệu quả của công tác thi công sửa chữa, bảo trì trên đường dây trung thế đang vận hành trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”.

Tác giả: Trần Xuân Thời. 

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện.

Năm bảo vệ: 2019.

- Khối lượng lưới truyền tải, lưới điện phân phối.

- Tổng quan phương pháp thi công “live-line”: tiếp xúc trực tiếp/gián tiếp, đẳng thế, nối tắt trung thế.

- Phương pháp thi công “live-line” tại Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: lực lượng thi công (quá trình phát triển, công tác huấn luyện và đào tạo), các phương pháp thi công hiện đang được áp dụng (găng và xe gàu cách điện, hạng mục thi công, găng tay, sào và bệ đỡ cách điện, găng tay và sào cách điện đứng trên cột/trụ hoặc xe gàu không cách điện).

- Độ tin cậy cung cấp điện: chỉ số đánh giá, biện pháp nâng cao, giải pháp thực hiện và kết quả.

- Phân tích hiệu quả công tác thi công “live-line” trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại công ty Điện lực Duyên Hải.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=15&ID=30508

Sửa chữa, bảo trì đường dây trung thế đang vận hành

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn