Phân tích tình trạng giao thông

Luận văn Thạc sĩ “Phân tích tình trạng giao thông sử dụng xử lý ảnh”.

Tác giả: Trần Công Vinh

Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông

Năm bảo vệ: 2019.

- Thành phần và các bước cơ bản trong quá trình xử lý hình ảnh.

- Phần mềm Matlab và ma trận Gray Level Coocurence (GLCM), texture và giải thuật so sánh hình ảnh.

- Giải thuật Fuzzy Possibilistic C - mean clustering.

- Trạng thái free, crowded, congested.

- Xác định ngưỡng T1 và T2 để phân biệt các trạng thái.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] T. C. Vinh, “Phân tích tình trạng giao thông sử dụng xử lý ảnh”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=59&ID=30150

Phân tích tình trạng giao thông

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn