Nhân tố tăng chi phí dự án cao tầng

Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu nhân tố gây gia tăng chi phí các dự án cao tầng thực hiện theo phương thức thiết kế & thi công”.

Tác giả: Lê Quang Vinh

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

Năm bảo vệ: 2019

- Xác định các nhân tố chính gây gia tăng chi phí các dự án tổng thầu thiết kế - thi công.

- Đánh giá tầm quan trọng của nhân tố gia tăng chi phí được xác định.

- Rút ra các so sánh tương quan các yếu tố gây gia tăng chi phí của đề tài so với các nghiên cứu trước.

- Đề xuất một số chiến lược để quản lý và quy trình thực hiện dự án cao tầng theo phương thức thiết kế - thi công để kiểm soát và giảm thiểu gia tăng chi phí.

Luận văn còn đề cập đến phân tích nhân tố thành phần chính PCA.

Trích dẫn theo IEEE:

Lê Quang Vinh, “Nghiên cứu nhân tố gây gia tăng chi phí các dự án cao tầng thực hiện theo phương thức thiết kế & thi công”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=6&ID=30339

Nhân tố tăng chi phí dự án cao tầng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn