Luận văn toán ứng dụng 2011

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng hoàn thành năm 2011.

- Giải số bài toán dòng chảy và lan truyền chất ô nhiễm trên mạng lưới kênh sông / Hoàng Ngọc Túy.

- Một số ứng dụng lý thuyết tôi ưu vào bài toán kiểm soát ô nhiễm nước mặt / Nguyễn Đức Lộc.

- Xây dựng công cụ toán - tin đánh giá sự lan truyền chất theo mô hình hai chiều / Trần Quốc Tuấn.

Luận văn toán ứng dụng 2011

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn