Luận văn Khoa học Máy tính 2022

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính hoàn thành năm 2022.

- Điều khiển truy xuất dựa trên thuộc tính / Chu Xuân Tình.

- Dự báo chuỗi thời gian có tính hỗn loạn dựa vào mạng nơ-ron học sâu LSTM / Văn Tấn Viễn.

- Hướng tiếp cận học sâu cho hệ thống phát hiện xâm nhập / Nguyễn Quang Sang.

- Một chương trình khung mới cho bài toán nhận dạng biểu thức toán học / Nguyễn Quốc Kim Hoàng.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp lưu trữ và truy vấn dữ liệu giao thông / Nguyễn Như Phúc.

- Nghiên cứu hiệu năng giải thuật Personalized pagerank / Nguyễn Tuấn Minh.

- Nhận diện các video có yếu tố chính trị Việt Nam trên mạng xã hội tiktok / Nguyễn Bình Long.

- Phân lớp dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào một tổ hợp phân lớp 1-NN với các độ đo khoảng cách khác nhau và công nghệ GPU / Võ Đại Dương.

- Phân tích cảm xúc dựa trên khía cạnh / Vũ Duy Quang.

- Phát hiện hình ảnh chân dung giả mạo dựa vào các đặc trưng sâu / Phạm Văn Ngoan.

- Table union cho dữ liệu dạng json trong open data / Tạ Mạnh Huy.

- Theo dấu người đi bộ sử dụng công nghệ học sâu / Đặng Minh Chương.

- Trích xuất dữ liệu từ resume dựa trên mô hình question - answering kết hợp bert / Trần Quốc Tính.

- Ứng dụng công nghệ blockchain (DLT) vào việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm / Hồ Anh Thi.

- Ứng dụng học sâu vào xây dựng mô hình rút trích thông tin / Bùi Lê Ngọc Min.

- Xây dựng Framework phát hiện và phân loại bất thường mạng dựa trên các kỹ thuật học máy và phần cứng khả cấu hình / Trần Hoàng Quốc Bảo.

- Xây dựng hệ thống khuyến nghị tuần tự dựa trên kiến trúc transformer / Đinh Hữu Lộc.

- Xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ blockchain / Nguyễn Đức Hiệp.

Luận văn Khoa học Máy tính 2022

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn