Luận văn Hệ thống Thông tin 2021

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý hoàn thành năm 2021.

- Các dịch vụ gia tăng cho hệ thống giao thông thông minh dựa vào dữ liệu từ cộng đồng / Nguyễn Tấn Trung.

- Cải tiến công tác tuyển sinh của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh / Võ Phạm Trí Thiện.

- Cải tiến quy trình phát triển phần mềm tại công ty TNHH Vitop Media / Nguyễn Thị Thùy Vân.

- Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại trung tâm Anh ngữ Popodoo / Trần Thụy Thanh Tuyền.

- Phân tích dữ liệu công nhân ngành may mặc để dự báo hiệu quả sản xuất tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai / Võ Ngọc Đức.

- Phân tích dữ liệu sinh viên để dự báo tiến độ học tập sinh viên ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Tài chính - Marketing / Bùi Mạnh Trường.

- Rút trích các thuộc tính khoa học của các tập dữ liệu mở dạng JSON / Nguyễn Hữu Nhân.

- Xây dựng data warehouse và business intelligence cho ngành mỹ phẩm / Lại Quang Tùng.

- Xây dựng hệ thống đánh giá và phân loại bài thi anh ngữ kỹ năng đọc dựa trên phương pháp nhúng từ và mạng lưới thần kinh nhân tạo / Đỗ Thiếc Nha.

Luận văn Hệ thống Thông tin 2021

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn