Luận văn công nghệ thông tin 2003

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoàn thành năm 2003.

- Mở rộng phương tiện siêu lập trình cho ngôn ngữ Visual Prolog / Võ Duy Trí.

- Một số tính toán song song cho bài toán tối ưu, áp dụng trên bài toán đường ngắn nhất / Đặng Xuân Vinh.

- Nghiên cứu cách tiếp cận giải hệ ràng buộc riêng phần và ứng dụng xây dựng chương trình xếp lịch y tá / Võ Tấn Khoa.

- Nghiên cứu lý thuyết lập trình logic ngôn ngữ dựa trên biểu diễn mờ và diễn dịch xác suất của các nhãn ngôn ngữ / Nguyễn Văn Nối.

- Nghiên cứu thiết kế và hiện thực một số công cụ bảo mật thông tin cho các hệ thống thương mại điện tử / Nguyễn Hải Triều.

- Nghiên cứu và phát triển giải thuật cân bằng tải tĩnh trên hệ thống xử lý song song / Đặng Tuấn Nghĩa.

- Phát triển một đại số để xử lý cơ sở đối tượng xác suất mờ / Nguyễn Hòa. 

- Rút trích thông tin từ các tóm tắt của các bài báo cáo khoa học về trí tuệ nhân tạo dùng đồ thị khái niệm / Đỗ Thành Dũng.

- Song song hóa thuật giải di truyền trên Supercluster - áp dụng cho bài toán thiết kế mạch tổ hợp / Nguyễn Hoàng Anh. 

- Song song hóa thuật giải phương trình động học Langevin cho bài toán hệ siêu dẫn mất trật tự / Nguyễn Văn Bình.

- Thể hiện bề mặt địa hình bằng phương pháp mức chi tiết liên tục / Lê Vũ Hạo.

- Thiết kế giải thuật bộ nhớ ngoài và cấu trúc dữ liệu bộ nhớ ngoài cho một số bài toán trong hệ thống thông tin địa lý / Trần Thị Hồng Thanh. 

- Thử nhanh ngữ nghĩa lược đồ ý niệm EER và ERT trên môi trường lập trình Logic / Lê Trần Bảo Vân. 

- Ứng dụng cách tiếp cận kho dữ liệu trong hệ thống quản lý học vụ / Võ Thị Ngọc Trân.

- Ứng dụng thuật giải di truyền trong thiết kế tối ưu kiến trúc mạng viễn thông / Hoàng Ngọc Thanh. 

- Xây dựng chương trình sinh tự động mã đối tượng / Nguyễn Chánh Thành. 

- Xây dựng chương trình tự động sinh mã trung gian và tối ưu mã / Tạ Duy Công Chiến. 

- Xây dựng một Browser có thể hiển thị đúng nội dung tiếng Việt của các trang Web tiếng Việt sử dụng bảng mã bất kỳ / Trương Ngọc Tuấn.

- Xếp lịch thi học kì bằng cách kết hợp lập trình ràng buộc và giải thuật mô phỏng luyện kim / Lâm Kim Hòa.

- Xử lý song song và mô phỏng dòng chảy có truyền tải vật chất trên mạng kênh sông / Từ Tuyết Hồng.

- Classification of Computer Viruses in the Unix Environment / Lê Tấn Phước. 

- Clustering và vấn đề cải tiến mô hình ngôn ngữ trong lĩnh vực xử lý văn bản tiếng Anh / Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên.

- Evaluation of Real Time Performance of Embedded Linux / Trương Quang Vinh.

- Logic Programming Based Trust Management / Trần Ngọc Thái Kha. 

Luận văn công nghệ thông tin 2003

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn