Luận văn công nghệ sinh học 2022

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học hoàn thành năm 2022.

- Đặc tính sinh học và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất chế phẩm thực khuẩn thể PVN09 ly giải vi khuẩn / Lê Thị Mỹ Duyên.

- Khảo sát ảnh hưởng của oligochitosan lên khả năng chịu hạn của cây mạ lúa (Oryza sativa L.) / Nguyễn Lê Ngân.

- Khảo sát tác động của oligochitosan lên khả năng chịu mặn của cây mạ lúa (Oryza sativa L.) / Nguyễn Trần Phương Thanh.

- Khảo sát tiềm năng ức chế enzyme chuyển hóa Angiotensin của dịch thủy phân protein từ con hến / Phạm Việt Cường.

- Nghiên cứu khả năng ức chế hình thành biofilm và độc lực ở staphylococcus aureus của cao chiết tô mộc (Caesalpina sappan L.) / Nguyễn Bảo Nghi.

- Nghiên cứu sự liên quan giữa kiểu gen growth hormone và prolactin với khả năng sản xuất sữa của bò sữa ở Thành phố Hồ Chí Minh / Hoàng Ngọc Minh.

- Phân lập, tuyển chọn các chủng probiotic từ heo rừng có khả năng ức chế escherichia coli và salmonella typhimurium và đánh giá đáp ứng sinh miễn dịch của chúng trên mô hình tế bào caco-2 / Huỳnh Công Duy.. 

- Tạo protein endolysin tái tổ hợp từ thực khuẩn thể kháng aeromonas hydrophila quy mô phòng thí nghiệm / Nguyễn Tấn Lộc.

- Thu thập một số chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy polyethylene và đánh giá tiềm năng / Lê Thị Cúc Dung.

Luận văn công nghệ sinh học 2022

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn