Luận văn chính sách công 2017 - 2021

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công hoàn thành từ 2017 đến 2021.

* 2017

- Đánh giá hiện trạng và đề xuất cải thiện chính sách quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông / Nguyễn Văn Quý.

- Giải pháp an toàn bức xạ tại các cơ sở y tế - khảo sát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk / Dương Bình Tuy.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Phi Cường.


* 2018

- Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Sêrêpôk tỉnh Đắk Lắk bằng phương pháp đánh giá toàn diện mờ và trọng số entropy / Nguyễn Tân.

- Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk / Tạ Thị Thanh Hoa. 

- Đánh giá tác động môi trường tổng hợp của các thủy điện và đề xuất chính sách quản lý và bảo vệ môi trường - trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Sêrêpôk, tỉnh Đắk Lắk / Lê Thị Thu Hiền.

- Đánh giá và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột / Nguyễn Thị Hạnh Tâm.

- Đánh giá và đề xuất các giải pháp quản lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Dương Đăng Khoa.

- Đề xuất biện pháp thu gom và sử dụng nước mưa tại thành phố Buôn Ma Thuột trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Bùi Thị Vân Anh.

- Đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt tại Hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk / Trần Quang Thanh.

- Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển điện năng lượng mặt trời trên vùng bán ngập tại một số hồ chứa tỉnh Đăk Lăk / Nguyễn Thị Hương Quý.

- Ứng dụng viễn thám đánh giá thực trạng căng thẳng nước mặt và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt cho thành phố Buôn Ma Thuột / Nguyễn Thị Tuyết Nhung.


* 2019

- Nghiên cứu, phát triển điện mặt trời tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thùy Trang.

- Tính toán và đánh giá hiệu suất sinh thái tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2017 bằng các chỉ thị kinh tế - xã hội - môi trường - tài nguyên / Tống Thị Hồng Vân.

- Xây dựng chỉ số an ninh môi trường nước hỗ trợ chương trình phát triển đô thị thông minh TP.Hồ Chí Minh / Nguyễn An Sang.

- Xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ địa chính tại thành phố Buôn Ma Thuột / Nguyễn Mạch Nhung Huyền.


* 2020

- Đánh giá biến động lớp phủ bề mặt và dự báo phân bố đất cho khu đông thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Ngô Khoa.

- Đánh giá hiện trạng lớp phủ thực vật qua các năm từ dữ liệu vệ tinh cho huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng / Nguyễn Thủy Tiên.

- Giải pháp GIS và viễn thám trong đánh giá và đề xuất hỗ trợ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng / Trần Thị Hồng Diễm.


* 2021

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển cơ sở hạ tầng thoát nước tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp thích ứng / Nguyễn Đức Trọng.

- Đánh giá tác động của chính sách phát triển nhiệt điện than tại đồng bằng Sông Cửu Long / Nguyễn Thị Mai Dung.

Luận văn chính sách công 2017 - 2021

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn