Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp

Giá:
67,000 đ

Tác giả: Nguyễn Văn Phước  (Chủ biên) - Dương Thị Thành - Nguyễn Thị Thanh Phương
Năm xuất bản: 2015
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ ba
ISBN: 978-604-73-3645-6
 

Số lượng

Dựa trên các tài liệu tham khảo và kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp ở trong và ngoài nước, tài liệu được biên soạn tập trung vào các vấn đề ô nhiễm môi trường và công nghệ xử lý các chất thải. 

MỤC LỤC

Chương 1  Các khái niệm về môi trường
Phần A  Xử lý khí thải công nghiệp 
Chương 2  Các phương pháp xử lý khí thải
Chương 3  Xử lý aerosol (bụi, khói, sương)
Chương 4  Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
Chương 5  Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ
Chương 6  Xử lý khí thải bằng phương pháp xúc tác và nhiệt
Chương 7  Sự phát tán chất thải vào khí quyển
Chương 8  Một số hệ thống xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng trong thực tế
Phần B  Xử lý nước thải công nghiệp 
Chương 9  Các khái niệm cơ bản về nước
Chương 10  xử lý các hạt lơ lửng 
Chương 11  xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý 
Chương 13 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh
Chương 14  Xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt
Chương 15  Một số công nghệ xử lý nước thải
Phần C  Xử lý chất thải rắn công nghiệp 
Chương 16  Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp 
Chưong 17  Xử ly chất thải rắn vô cơ
Chương 18  Xử ly chất thải rắn hữu cơ 
Chương 19  Tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn