Thực thi hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Giá:
37,000 đ

Tác giả: Lê Thị Hồng Trân
Năm xuất bản: 2010
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
 

Số lượng

Sách: “Thực thi hệ thống quản lý môi trường- ISO 14001” sẽ là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho các tổ chức/doanh nghiệp xây dựng và thực thi  một cách hiệu quả HTQLMT của  mình. Sách cũng trình bày phương pháp làm thế nào để thực thi hệ thống quản lý môi trường cho các tổ chức, cung cấp hướng dẫn chi tiết thực thi mỗi thành phần của tiêu chuẩn như lập kế hoạch, thực thi và điều hành, kiểm tra và chỉnh sửa hành động khắc phục, xem xét của ban lãnh đạo.

MỤC LỤC

Chương 1  Tổ chức ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 14000
Chương 2  Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
Chương 3  Thực thi hệ thống quản lý môi trường
Chương 4  Nghiên cứu hệ thống quản lý tích hợp cho tổ chức
Chương 5  ISO 14001 trong nông nghiệp
Chương 6  Xây  dựng EMS theo yêu cầu của ISO 14001 trong phát triễn giáo dục ở các nước
Chương 7  Hướng đến việc thực thi hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 đối với các ngành công nghiệp điển hình ở trung quốc
Chương 8 Hướng phát triển môi trường của Chilê: ISO 14001 và ngành công nghiệp khai thác mỏ qui mô lớn trong khu vực nhà nước và tư nhân
Chương 9 Vai trò của ISO 14001 (EMS) trong việc giới thiệu những công nghệ mới trong các ngành công nghiệp kim loại, hóa chất, giấy và nhựa
Chương 10  Ứng dụng hệ thống quản lý môi trường trong ngành xây dựng 
Chương 11  Tình hình áp dụng ISO 14001 trên thế giới và ở Việt Nam
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn