Sinh thái và môi trường

Giá:
20,000 đ

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hà
Năm xuất bản: 2011
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-0290-1
 

Số lượng

SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG được biên soạn nhằm tổng hợp và hệ thống các kiến thức cơ bản cần thiết về sinh thái nhằm tổng hợp và hệ thống các kiến thức cơ bản cần thiết về sinh thái môi trường.

MỤC LỤC

Chương 1  Đại cương về sinh thái học
Chương 2  Sự tác động của các yếu tố sinh thái lên sinh vật và sự thích nghi của chúng
Chương 3  Sinh thái quần thể quần xã
Chương 4  Hệ sinh thái
Chương 5  Các hệ sinh thái nhân tạo
Chương 6  Dân số và môi trường 
Chương 7  Những vấn đề sinh thái trên thế giới và Việt Nam
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn