Giáo trình Mô hình hóa môi trường

Giá:
85,000 đ

Tác giả: Bùi Tá Long
Năm xuất bản: 2023
ISBN: 978-604-73-9645-0
 

Số lượng

Giáo trình được biên soạn dựa trên tài liệu giảng dạy môn học này vào các năm 2013 - 2022 cho sinh viên, học viên cao học tại Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. So với lần xuất bản gần đây vào năm 2015, tác giả có một số chỉnh sửa, lược bỏ cũng như bổ sung. Trong giáo trình này tác giả đã cố gắng bám sát thực tiễn của đất nước cũng như chương trình đào tạo ngành môi trường. Dù có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn giáo trình này vẫn không thể tránh khỏi những tồn tại và hạn chế. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp cũng như bạn đọc gần xa có quan tâm tới ứng dụng mô hình hóa trong quản lý môi trường cũng như trong nghiên cứu môi trường.

Mục lục
Chương 1. Tổng quan về mô hình hóa môi trường
Chương 2. Những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường
Chương 3. Các yếu tố khí tượng ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không khí
Chương 4. Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp thống kê kinh nghiệm 
Chương 5. Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp thống kê thủy động
Chương 6. Một số kiến thức cơ bản liên quan tới mô hình hóa chất lượng nước
Chương 7. Mô hình streeter – phelps mô phỏng chất lượng nước trên kênh sông
Chương 8. Mô phỏng chất lượng nước bằng phần mềm QUAL2K
Chương 9. Mô hình hóa nước kênh sông bằng Mike
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn