Giáo trình Viễn thám

Giá:
62,000 đ

Tác giả: Lê Văn Trung
Năm xuất bản: 2017
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-5154-1
 

Số lượng

Để nhanh chóng phát triển công nghệ vũ trụ đáp ứng được các nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, ngày 14/06/2006 Thủ tướng đã phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ Việt Nam đến năm 2020”. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng đề án “Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám ở Việt Nam”. Ngày 7/5/2013, vệ tinh VNREDSat–1 (Vietnam Natural Resources, Environment and Disaster-monitoring Satellite) đã được phóng thành công, góp phần chủ động cung cấp ảnh vệ tinh phục vụ công tác lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và giảm thiểu thiên tai. 
Với mong muốn góp phần giới thiệu những nguyên lý và kỹ thuật cơ bản liên quan đến công nghệ viễn thám nhằm giúp cho sinh viên, cũng như quý vị độc giả làm quen với những khái niệm cơ bản cũng như các giải pháp hiệu quả trong thu thập thông tin hữu ích từ việc giải đoán và xử lý ảnh viễn thám, Giáo trình VIỄN THÁM được biên soạn dựa trn cơ sở tổng hợp những tài liệu đã được công bố và giới thiệu một số nghiên cứu ứng dụng đã được thực hiện trong nước cũng như trên thế giới.
 

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan về kỹ thuật viễn thám
Chương 2  Cơ sở của viễn thám
Chương 3  Bộ cảm biến
Chương 4  Vật mang và quỹ đạo bay
Chương 5  Các vệ tinh viễn thám
Chương 6  Viễn thám rada (viễn thám siêu cao tần)
Chương 7  Ảnh vệ tinh quang học
Chương 8  Giải đoán ảnh vệ tinh quang học
Chương 9  Xử lý ảnh vệ tinh
Chương 10  Xử lý hình học ảnh 
Chương 11  Chuyển đổi ảnh
Chương 12  Phân loại ảnh
Chương 13  Tích hợp viễn thám và GIS
Chương 14  Tổng quan về phần mềm viễn thám
Chương 15  Viễn thám trong giám sát môi trường  
Chương 16  Viễn thám trong quản lý tài nguyên 
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn