Kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu giải pháp tối ưu Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn trong Bệnh viện”.

Tác giả: Nguyễn Công Tuấn

Chuyên ngành: Vật lý Kỹ thuật

Năm bảo vệ: 2019

- Tổng quan về Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn.

- Khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý, quy định ngành y tế trong việc thiết kế và xây dựng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn.

- Phân tích giải pháp xây dựng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn tại Bệnh viện.

Luận văn còn đề cập đến: các phương pháp tiệt khuẩn/khử khuẩn sử dụng trong Bệnh viện, tiêu chí thiết kế và yêu cầu thiết kế của Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, thực trạng và sự thay đổi trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Việt Nam, chức năng và các hoạt động chính của Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Trích dẫn theo IEEE:

Nguyễn Công Tuấn, “Nghiên cứu giải pháp tối ưu Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn trong Bệnh viện”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=43&ID=30184

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn