Khảo sát hiện tượng động học dị

Luận văn Thạc sĩ “Khảo sát hiện tượng động học dị thường trong hệ thống Lennard - Jones hai chiều bằng phương pháp mô phỏng trên máy tính”.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang

Chuyên ngành: Vật lý Kỹ thuật

Năm bảo vệ: 2019

- Trình bày tổng quan về nhiệt động học và nhiệt động học của chất lỏng làm lạnh nhanh, hiện tượng dị thường trong mô hình 2D và 3D.

- Giới thiệu về phương pháp động lực học phân tử (MD), thế tương tác và các kỹ thuật tính toán dùng trong mô phỏng.

- Phân tích kết quả làm lạnh mô hình, các tính chất cấu trúc trong quá trình chuyển pha và sự khác biệt của hiện tượng kết bó các nguyên tử có cùng độ dịch chuyển khi tinh thể hoá và thuỷ tinh hoá qua các đồ thị và hình ảnh trực quan.

Luận văn còn đề cập đến sự thay đổi của hàm phân bố xuyên tâm; sự khác biệt ở 2 tốc độ làm lạnh khác nhau: tỷ lệ nguyên tử có cùng độ dịch chuyển, quá trình kết bó của các nguyên tử, tỷ lệ các nguyên tử hoá rắn khi nhiệt độ giảm.

Trích dẫn theo IEEE:

Nguyễn Thị Thùy Trang, “Khảo sát hiện tượng động học dị thường trong hệ thống Lennard - Jones hai chiều bằng phương pháp mô phỏng trên máy tính”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=9&ID=30090

Khảo sát hiện tượng động học dị

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn