Khả năng hấp phụ phốt phát

Luận văn Thạc sĩ “Khả năng hấp phụ phốt phát của nano hydroxit sắt trên nền nhựa trao đổi anion”.

Tác giả: Trương Vũ Minh

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Năm bảo vệ: 2019

- Tổng hợp vật liệu hấp phụ ion phốt phát từ nhựa trao đổi anion (AER) và muối sắt (III) với quy mô phòng thí nghiệm.

- Nghiên cứu các đặc trưng của vật liệu Fe(OH)3/AER như: phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ hồng ngoại (FTIR), kính hiển vi điện tử quét (SEM).

- Xác định các điều kiện thích hợp cho quá trình hấp phụ phốt phát của Fe(OH)3/AER.

- Xác định động học hấp phụ của quá trình hấp phụ phốt phát.

- Thử nghiệm khả năng hấp phụ của Fe(OH)3/AER đối với ion phốt phát trong nước thải sinh hoạt ở các điều kiện thích hợp đã khảo sát tại phòng thí nghiệm.

Trích dẫn theo IEEE:

Trương Vũ Minh, “Khả năng hấp phụ phốt phát của nano hydroxit sắt trên nền nhựa trao đổi anion”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=1&ID=30496

Khả năng hấp phụ phốt phát

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn