Hệ thống xứ lý nước thải thuộc da

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống xử lý nước thải thuộc da”.

Số bằng: 2-0002223

Ngày công bố: 27/1/2020

Tác giả: Nguyễn Văn Phước

Chủ bằng: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống xử lý nước thải thuộc da, trong đó hệ thống này bao gồm: bể điều hoà, bể keo tụ kết hợp tuyển nổi vi bọt, tháp Stripping, bể điều chỉnh độ pH, bể thiếu khí-hiếu khí kết hợp màng vi lọc sinh học, bể lọc thẩm thấu ngược, bể oxy hoá nâng cao. Hệ thống xử lý nước thải thuộc da là sự kết hợp các phương pháp hoá lý, sinh học để xử lý hiệu quả các chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải ngành thuộc da.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/838002/2223.pdf/f6051d07-1dad-4372-9d32-19115cedadd5

Theo noip.gov.vn

Hệ thống xứ lý nước thải thuộc da

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn