Dữ liệu định vị toàn cầu theo thời gian thực

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống và phương pháp xử lý dữ liệu định vị toàn cầu (GPS) theo thời gian thực dùng cho hệ thống giao thông thông minh”.

Tác giả: Phạm Trần Vũ, Nguyễn Đức Hải, Đỗ Quốc Đạt, Hồ Minh Vương.

Số bằng: 2-0002485

Ngày công bố: 25/11/2020

Chủ bằng: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề cập đến một hệ thống và phương pháp xử lý dữ liệu định vị toàn cầu (GPS) theo thời gian thực dùng cho hệ thống giao thông thông minh. Hệ thống xử lý này bao gồm: khối thu thập dữ liệu, khối xử lý dữ liệu, khối cơ sở dữ liệu và khối sao lưu dự phòng, trong đó khối thu thập dữ liệu có thể hoạt động với nhiều loại dữ liệu GPS thô khác nhau.

Phương pháp xử lý dữ liệu GPS theo sáng chế có khả năng phân tách luồng dữ liệu thu thập được thành các phần nhỏ hơn và dùng nhiều luồng xử lý để xử lý đồng thời trên chúng. Dữ liệu trên khối cơ sở dữ liệu bao gồm dữ liệu thô, dữ liệu đã qua xử lý, và thông tin bản đồ số. Bản đồ số được lược bớt các chi tiết dư thừa và có thể được sử dụng bởi nhiều ứng dụng giao thông khác nhau.

Đọc toàn văn:

https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1012087/2485.pdf/514e234d-08e2-40ed-9068-d6ad5b480676

Dữ liệu định vị toàn cầu theo thời gian thực

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn