Sáng chế về virus corona từ cơ sở dữ liệu Lens

- Từ khoá sử dụng: corona, virus.

- Kết quả tra cứu được ghi theo chuẩn IEEE dạng Web Page, có đính kèm link truy cập toàn văn.

[1] “EP 0396193 B1 - Canine Corona Virus Vaccine. -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/141-110-991-951-00X (truy cập tháng 4 17, 2020).

[2] “AU 2002/311668 B2 - Corona-virus-like Particles Comprising Functionally Deleted Genomes -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/079-596-636-826-462 (truy cập tháng 4 17, 2020).

[3] “EP 1470218 B1 - Corona-virus-like Particles Comprising Functionally Deleted Genomes -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/054-999-758-255-548 (truy cập tháng 4 17, 2020).

[4] “US 7361747 B2 - Isolation And Characterization Of The Precursor Virus Of Human Sars Virus: Sars-associated Corona Virus-like Virus -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/018-672-344-698-728 (truy cập tháng 4 17, 2020).

[5] “AU 630186 B2 - Canine Corona Virus Vaccine -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/174-510-152-660-578 (truy cập tháng 4 17, 2020).

[6] “US 5013663 A - Canine Corona Virus Vaccine -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/068-031-792-921-448 (truy cập tháng 4 17, 2020).

[7] “US 4567043 A - Canine Corona Virus Vaccine -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/013-209-454-223-196 (truy cập tháng 4 17, 2020).

[8] “US 4824785 A - Canine Corona Virus Vaccine -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/106-540-411-217-695 (truy cập tháng 4 17, 2020).

[9] “US 5464621 A - Canine Corona Virus Vaccine -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/133-347-296-791-96X (truy cập tháng 4 17, 2020).

[10] “US 5232694 A - Canine Corona Virus Vaccine -  The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search”. https://www.lens.org/lens/patent/104-967-538-599-272 (truy cập tháng 4 17, 2020).

Sáng chế về virus corona từ cơ sở dữ liệu Lens

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn