Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm”.

Số bằng: 2-0002171

Ngày công bố: 25/11/2019

Tác giả: Nguyễn Văn Phước

Chủ bằng: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, trong đó hệ thống này bao gồm: bể điều hòa, bể keo tụ tạo bông, bể lắng vách nghiêng, bể lọc sinh học kỵ khí, bể lọc sinh học hiếu khí, bể sinh học màng vi lọc, bể lọc thẩm thấu ngược, và bể oxy hóa nâng cao. Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm là sự kết hợp giữa phương pháp hóa lý, sinh học để loại bỏ và xử lý hiệu quả độ màu, các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước thải dệt nhuộm.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/754471/2171.pdf/17b4a4ef-72da-4188-8ec3-eddbce2d00c9

Theo noip.gov.vn

Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn