Phương pháp xử lý nước thải y tế

Giải pháp hữu ích về “Phương pháp xử lý nước thải y tế bằng màng sinh học (Membrane Bio Reactor, MBR) kết hợp giá thể di động (Sponge)”.

Số bằng: 2-0002101

Ngày công bố: 25/9/2019

Tác giả: Bùi Xuân Thành, Nguyễn Thành Tín, Thái Minh Quân

Chủ bằng: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xử lý nước thải y tế bằng màng sinh học (Membrane Bio Reactor, MBR) kết hợp giá thể di động (sponge) phân tán đồng đều cùng bùn hoạt tính, phương pháp này bao gồm các bước:

i. cấp nước thải chưa xử lý vào bể xử lý bên trong có bố trí bùn hoạt tính, giá thể di động và cụm màng sinh học, nước thải sẽ được xử lý bằng bùn hoạt tính và giá thể di động; và

ii. hút nước thải đã xử lý vào trong màng MBR bằng bơm bố trí phía sau màng MBR, giá thể và bùn hoạt tính được giữ lại trong bể xử lý, nước thải trong màng MBR là nước thải đã xử lý. Bằng cách điều khiển hoạt động gián đoạn của bơm bố trí sau màng MBR, và bổ sung giá thể di động vừa làm giá thể để hình thành màng sinh học xử lý nước vừa có tác dụng cọ sát, làm sạch bề mặt ngoài của màng MBR, giúp giảm tần suất về sinh màng, tăng năng suất và hiệu quả xử lý nước thải.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/743915/2101.pdf/2f06d9f6-9b83-4dd1-b935-2cd8d048848f

Theo noip.gov.vn

Phương pháp xử lý nước thải y tế

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn