Hệ thống Scada, trạm biến áp và lưới điện trung thế

Luận văn Thạc sĩ “Hệ thống Scada, trạm biến áp 110KV không người trực và tự động hoá lưới điện trung thế”.

Tác giả: Đỗ Hiếu Tâm

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Năm bảo vệ: 2018

- Hệ thống scada/DMS trong hệ thống điện.

- Giao thức truyền thông và mạng truyền dẫn tại trạm biến áp 110kV, recloser và LBS.

- Tổng quan scada tại trạm 110/22 kV, thiết bị đầu cuối RTU.

- Lưới điện trung hạ thế: lưới điện trung thế 22kV, thiết bị recloser và LBS, thiết lập recloser hoặc LBS vào hệ thống scada, dữ liệu thu thập từ LBS, tín hiệu thu thập từ recloser.

- Chức năng tự động hoá của các trạm biến áp 110kV, của lưới điện trung thế 22kV, tự động hoá lưới điện khu vực Vũng Tàu, mô phỏng hệ thống scada bằng video citect, kết luận và định hướng phát triển scada trong tương lai.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE

[1] Đ. H. Tâm, “Hệ thống Scada, trạm biến áp 110KV không người trực và tự động hoá lưới điện trung thế”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2018.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=41&ID=30516

Hệ thống Scada, trạm biến áp và lưới điện trung thế

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn