Hệ thống quan trắc nước nuôi tôm

Luận văn Thạc sĩ “Thiết kế hệ thống quan trắc môi trường nước nuôi tôm trên cơ sở điện toán đám mây”.

Tác giả: Trương Hồng Phúc

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

Năm bảo vệ: 2019

- Tình hình, cơ hội và thách thức ngành công nghiệp thuỷ sản, số hoá trong nông nghiệp và công nghiệp, xây dựng SCADA với điện toán đám mây, xu hướng và tính chất của IoT (Internet of things).

- Nông nghiệp chính xác, số hoá để tối ưu hoá sản xuất, nuôi tôm chính xác, hệ thống quan trắc môi trường nước nuôi tôm; yếu tố chính tác động và ảnh hưởng trực tiếp môi trường nước nuôi tôm: Amonia NH3, Hydrosunfua (H2S), độ pH, độ mặn, độ kiềm, nhiệt độ, độ trong, oxy hoà tan (DO).

- Lấy mẫu nước đo cố định và di động tại ao nuôi, các loại cảm biến, truyền nhận và lưu trữ dữ liệu, tủ điện và tủ đo, bình chứa mẫu nước đo, vi điều khiển, PLC, cụm lấy mẫu, bộ phận hút nước, bơm, van, bộ phận đo các chỉ tiêu, cơ sở dữ liệu, truyền thông dữ liệu, cụm ứng dụng.

- Thiết kế giải thuật hệ thống, ứng dụng web và phát triển ứng dụng app, thiết kế phần mềm điều khiển hệ thống, tích hợp phần cứng và phần mềm hệ thống quan trắc, hệ thống đo, hệ thống giám sát và cảnh báo, kiểm thử hệ thống.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] T. H. Phúc, “Thiết kế hệ thống quan trắc môi trường nước nuôi tôm trên cơ sở điện toán đám mây”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=76&ID=30536

Hệ thống quan trắc nước nuôi tôm

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn