Data Warehouse và Business Intelligence cho công ty nhựa

Luận văn Thạc sĩ “Xây dựng Data Warehouse và Business Intelligence cho công ty ngành nhựa tại TP.Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Nguyễn Văn Tài

Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin Quản lý

Năm bảo vệ: 2019

- Trình bày cơ sở lý thuyết để xây dựng Data Warehouse và Business Intelligence: vai trò, đặc tính, lợi ích, cách thức tổ chức, kiến trúc, thành phần,...

- Khảo sát thực trạng cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin và quy trình nghiệp vụ bán hàng tại một công ty ngành nhựa ở TP.Hồ Chí Minh.

- Đề xuất xây dựng hệ thống Data Warehouse và Business Intelligence cho một công ty ngành nhựa tại TP.Hồ Chí Minh.

Luận văn còn đề cập đến:

- Phương pháp làm sạch, thu thập và tích hợp dữ liệu, cơ sở dữ liệu đa chiều với OLAP, các công cụ truy vấn, tạo báo cáo và phân tích dữ liệu.

- Hệ thống phần mềm ứng dụng trong công việc sản xuất và kinh doanh: phần mềm kế toán AL, phần mềm ERP - SAP, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương, nhà ăn.

- Hệ thống báo cáo, quy trình nghiệp vụ bán hàng của công ty (bán hàng theo đơn, bán lẻ).

Trích dẫn theo IEEE:

Nguyễn Văn Tài, “Xây dựng Data Warehouse và Business Intelligence cho công ty ngành nhựa tại TP.Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=11&ID=30445

Data Warehouse và Business Intelligence cho công ty nhựa

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn