Công cụ đánh giá năng lực nhà thầu

Luận văn Thạc sĩ “Xây dựng công cụ đánh giá năng lực nhà thầu dựa vào thuật toán SVM kết hợp ga và phương pháp AHP trong môi trường Matlab”.

Tác giả: Trần Văn Phúc

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

Năm bảo vệ: 2019

- Xác định các tiêu chí thể hiện năng lực nhà thầu xây lắp bằng khảo sát ý kiến chuyên gia.

- Ứng dụng phương pháp AHP bằng phần mềm Expert Choice để tính toán trọng số các tiêu chí, phân loại tập dữ liệu huấn luyện.

- Xây dựng mô hình SVM kết hợp GA để đánh giá năng lực nhà thầu trên phần mềm Matlab.

- Đánh giá, kết luận và đề xuất ứng dụng và hướng phát triển công cụ.

Trích dẫn theo IEEE:

Trần Văn Phúc, “Xây dựng công cụ đánh giá năng lực nhà thầu dựa vào thuật toán SVM kết hợp ga và phương pháp AHP trong môi trường Matlab”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=5&ID=30296

Công cụ đánh giá năng lực nhà thầu

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn