Bể nước mái có gắn tấm nổi lên kết cấu khung phẳng

Luận văn Thạc sĩ “Ảnh hưởng của bể nước mái có gắn tấm nổi lên kết cấu khung phẳng chịu tải trọng động”.

Tác giả: Lê Ngọc Linh

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Năm bảo vệ: 2019

- Cản chất lỏng: hệ cản cột chất lỏng, hệ cản sử dụng sóng chất lỏng TSD, các công trình sử dụng TLD để giảm chấn.

- Các nghiên cứu trong và ngoài nước về giảm chấn sử dụng chất lỏng.

- Bể nước mái có gắn tấm nổi TLD-FR, phần tử hữu hạn, phần tử bêtông và phần tử nước trong Ansys, biến đổi Fourier FFT, phần mềm Ansys, quy trình và phương pháp mô hình hệ kết cấu TLDFR.

- Kiểm chứng mô hình tính bằng bài toán dao động riêng, bài toán hệ kết cấu-TLD chịu tải động đất.

- Sự thay đổi mực nước qua chu kỳ dao động và qua phân tích đáp ứng (của hệ trên miền tần số, của hệ dưới tác tác động gia tốc nền EIcentro, của hệ dưới tác động gia tốc nền tải động Sanfernando).

- Ảnh hưởng của tấm nổi khi hệ chịu tải trọng: điều hoà, động đất EIcentro, động đất Sanfersico.

Trích dẫn theo IEEE:

Lê Ngọc Linh, “Ảnh hưởng của bể nước mái có gắn tấm nổi lên kết cấu khung phẳng chịu tải trọng động”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=21&ID=30153

Bể nước mái có gắn tấm nổi lên kết cấu khung phẳng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn