Phần tử hữu hạn mô phỏng ô nhiễm không khí

Luận văn Thạc sĩ “Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng ô nhiễm không khí khu vực trường Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trang.

Chuyên ngành: Toán ứng dụng.

Năm bảo vệ: 2020.

- Mô tả toán học của bài toán, mô hình tải - khuếch tán rối chất khí.

- Phương pháp phần tử hữu hạn: xấp xỉ bằng, định nghĩa hình học, các dạng phần tử hữu hạn, phần tử quy chiếu và phần tử thực, các bước giải bài toán cơ học.

- Phần mềm Ansys và Arcgis, dữ liệu không gian.

- Sử dụng Arcgis lấy dữ liệu toạ độ cho bài toán đang xét.

- Ứng dụng Ansys giải bài toán lan truyền ô nhiễm không khí.

- Kết quả tính toán và chạy mô hình.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. T. H. Trang, “Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng ô nhiễm không khí khu vực trường Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sĩ Toán Ứng dụng, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2020.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=13&ID=30794

Phần tử hữu hạn mô phỏng ô nhiễm không khí

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn